És la tècnica quirúrgica que utilitza un implant biocompatible de titani com substitut de l’arrel d’una dent perduda. Aquest material no produeix refús i permet la seva unió a l’os.

Aquest procediment el realitzem en la Clínica i sol durar al voltant d’una hora per a un implant i fins a tres hores per a diversos. S’utilitza anestèsia local o una sedació consistent amb anestesiòleg si així ho prefereix el pacient en casos d’ansietat o enfermetats sistèmiques.

Abans de la cirugia, es sumministra una medicació pre-operatòria que porta antibiòtic i analgèsic juntament amb instruccions de neteja, alimentació i medicació post-operatòria.

S’estableixen cites periòdiques per revisar que l’osteointegració (acceptació de l’implant i integració en l’os) sigui correcte. Aquest procés varia de 3 a 6 mesos, segons la quantitat d’implants, el lloc de col·locació, el tipus d’os i si va haver o no cirugia prèvia a la intervenció, (empelt d’os o elevació de si maxil·lar). Un cop complert aquest període es procedeix a la col·locació de la pròtesi sobre implant.

Cirugia i implantologia