Està enfocada en la restauració i manteniment de l’estètica, la bellesa i la salut amb procediments de règim ambulatori (anestèsia local o tòpica) en pacients que així ho ameriten, ja que cada cop hi ha més demanda en les persones per millorar la seva imatge.

Sent llavors el nostre objectiu principal oferir el millor servei a través dels nostres professionals altament qualificats, recolzats amb la millor tecnologia i productes per a solucionar les necessitats d’aquests pacients.

Els tractaments més freqüents en estètica, realitzats en la clínica són:

  • Rejoveniment facial.
  • Aplicació de botox.
  • Mesoteràpia facial.

Medicina estètica