La clínica amb tot el seu equip multidisciplinari de professionals es dedica al diagnòstic, la prevenció i el tractament de malalties dentals relatives a l’edat, com extraccions, pròtesi total, pròtesi sobre implants, entre altres.
Aquests tractaments en els pacients d’edat avançada també exigeixen una comprensió dels aspectes mèdics i dentales, incloent la complexitat sistèmica, múltiples condicions dentals, disminució de la capacitat funcional, pèrdua de la independència i la desinformació de la cura dental en la vellesa.

El nostre principal objectiu és cobrir el buit existent en l’assistència a persones de la tercera edat amb dificultats en el desplaçament per accedir als serveis en les clíniques dentals habituals.

La clínica ofereix el servei d’atenció domiciliària als pacients geriàtrics amb professionals especialitzats en els diferents camps de la salut dental.

Els nostres serveis són:

  • Exploració i diagonòstic de lesions pre-malignes en la cavitat oral.
  • Control farmacològic de diverses infeccions orals.
  • Realització de pròtesis dentals parcials o completes.
  • Compostures i rebases de pròtesis dentals.
  • Manteniment periodontal bàsic.
  • Formació i instrucció en higiene oral per a personal auxiliar, familiars i propis usuaris.
  • Formació del personal que té cura habitualment al gran en la detecció de possibles anomalies en les mucoses, dents i pròtesis.

Odontogeriatria